Formarea unor specialiști competenți deja la etapa absolvirii universităților este una din direcțiile prioritare de dezvoltare a învățămоntului superior. Cu acest scop trebuie elaborată și aprobată metodologia dezvoltării optimale a competențelor profesionale la ciclul I, licență și ciclul II, master. Astfel, obiectivele proiectului PROFADAPT sunt următoarele:

  1. Documentarea privind nevoile de formare a competențelor profesionale pentru piața de muncă a Republicii Moldova;
  2. Documentarea privind impactul utilizării elementelor de instruire adaptivă în formarea universitară pe plan național și internațional;
  3. Elaborarea tehnologiilor de organizare a procesului de instruire adaptivă pentru diverse specializări la ciclul I, licență;
  4. Validarea experimentală a tehnologiilor elaborate;
  5. Diseminarea rezultatelor cercetării realizate.

   Pentru cercetare se vor utiliza următoarele metode: sondaje, analiză, sinteză, proiectare, modelare, simular, experimentul pedagogic etc.
   Se preconizează elaborarea unei tehnologii de dirijare a formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare, modelului de implementare a ei, publicarea unei monografii tematice, elaborarea cursurilor de e-learning pe platforma Moodle în contextul instruirii adaptive, organizarea unei conferințe cu participare internațională, organizarea și realizarea seminarelor de diseminare a rezultatelor cercetării în universitățile din țară.