Nr. etapeiDenumirea etapeiData începeriiDurata în luni
1Documentarea și elaborarea metodologiei de organizare a procesului de instruire adaptivă 1.01.201512 luni
2Particularizarea metodologiei elaborate pentru diferite specializări și elaborarea resurselor didactice corespunzătoare1.01.20168 luni
3Experimentarea tehnologiilor elaborate. Evaluarea rezultatelor experimentului, ajustarea tehnologiilor1.09.201612 luni
4Experimentarea tehnologiilor ajustate1.09.2017 10 luni
5Prelucrarea rezultatelor cercetării și diseminarea informației1.07.20186 luni
Total 48 luni