Rezultatele cercetării pot fi utilizate pentru optimizarea procesului de formare unversitară din contul schimbării conceptuale ale instruirii, axării ei pe nevoile societății, caracteristicile individuale ale studenților și utilizarea intensivă a oportunităților oferite de TIC. În afară de aceasta se preconizează sporirea nivelului de posedare a competențelor profesionale ale absolvenților, la specializările, la care se va realiza experimentul pedagogic. Astfel, potențialii beneficiari sînt:

  1. Instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova (utilizarea modelului, tehnologiilor și resurselor elaborate);
  2. Instituțiile de învățământ preuniversitar (specialiști tineri, absolvenții specializărilor respective, mai competenți profesionali; posibil și aplicarea modelului și tehnologiilor adaptate, în special pentru licee);
  3. Instituțiile cu drept de formare continuă a profesorilor și altor specialiști;
  4. Întreprinderile în care vor activa absolvenții formați.