Zastinceanu Liubov, dr.în pedagogie, conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), profesor de matematică şi informatică, programator de sisteme automatizate.

Mai mult de 30 publicații în domeniul teoriei și metodologiei instruirii, inclusiv un ghid metodologic pentru profesorii de liceu, articole și prezentări la conferințe naționale și internaționale. Membru permanent (din 2007) al Seminarului de Profil la specialitatea 532 din cadrul UST, referent oficial la susținerea a 7 teze de doctor, membru al Consiliului Științific Specializat la susținerea a 8 teze de doctor. Formator permanent la cursurile de formare continuă a profesorilor de matematică și clasele primare din cadrul USARB (din 2004), experiență de formator al cadrelor didactice la invitație (USM, 2011).

Domenii de interes: formarea competenţelor profesionale ale viitorilor profesori de matematică şi a celor de clasele primare, instruirea centrată pe cel ce învaţă în matematică, utilizarea TIC în instruirea matematică preuniversitară.

Publicaţii relevante:

 Zastînceanu, L.Exigențe moderne în formarea inițială și continuă a profesorilor de matematică, În: Materialele Simpozionului Ştiinţific Internaţional, „CULTURA PROFESIONALĂ A CADRELOR DIDACTICE. EXIGENŢE ACTUALE”, 16-17 mai 2013, Ch., 2013,

 Zastînceanu, L. Centrarea instruirii pe cel ce învaţă prin intermediul tehnologiilor informaţionale şi comunicaţionale moderne, În: Dimensiuni ale educaţie centrate pe cel ce învaţă: Din experienţa de succes a cadrelor didactice, Ch. : CEP USM, 2011.