Gașițoi Natalia, dr. în științe fizico-matematice conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB). Peste 20 de publicații, inclusiv un manual, articole și comunicări la conferințe naționale și internaționale. Formator la cursurile de formare continuă a profesorilor de matematică organizate de USARB.

Domenii de interes în domeniul Didacticii matematicii: formarea competențelor profesionale ale viitorilor profesori de matematică, instruirea adaptivă în instituții de învățământ superior.

Publicații relevante:

 Gașițoi, N., Analiză matematică, Iași, Editura PIM, 2014, 194 p.

 Gașițoi, N., The Levi problem for Riemann domains over the blow-up of C^(n+1)at the origin, Osaka J. of Math., 51, 3 (2014), 657-663.