Negara Corina, dr.în pedagogie, profesor de matematică şi informatică, magistru în informatică (Gestiunea informației). Mai mult de 15 publicații în domeniul teoriei și metodologiei instruirii (informatica), inclusiv o monografie, articole și prezentări la conferințe naționale și internaționale. Referent oficial la susținerea a 3 teze de doctor, membru al Consiliului Științific Specializat la susținerea a 2 teze de doctor. Formator la cursurile de formare continuă a profesorilor de informatică din cadrul USARB, formator în cadrul Centrului de resurse pentru formarea continua a cadrelor didactice.

Domenii de interes: profesionalizarea viitorilor profesori de informatică, instruirea centrată pe cel ce învaţă în informatică, utilizarea TIC în procesul didactic.

Publicaţii relevante:

 Negara, C. Formarea iniţială a profesorului de informatică: aspecte didactice. În : Studia Universitas. Seria „Ştiinţe ale Educaţiei”, nr. 5(35). 2010

 Lupu, I., Negara C. Profesionalizarea formării iniţiale a profesorior de informatică prin strategii interactive. Bălţi: Presa bălţeană, 2010.