Popov Lidia, drd., lect. sup. univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), profesor de informatică, programator.


Publicații: Peste 20 de articole și peste 10 comunicări la conferințe naționale și internaționale; Note de curs la disciplina Tehnologii informaționale (TI); Cinci ghiduri metodice pentru studenți la disciplina TI; Două curriculum-uri la disciplina Tehnologii informaţionale (ZI/FR), 2014 și unul la modulul C, Tehnologii informaţionale pentru cursurile de perfecţionare a cadrelor didactice preuniversitare, 2015.

Formator la centrul de formare profesională continuă din cadrul Universității de Stat „Alecu Russo” din Bălți, la cursuri de perfecționare a cadrelor didactice preuniversitare.

Domenii de interes: TIC; Didactica informaticii; Învăţare electronică; Formarea și dezvoltarea competenţelor digitale la studenți prin tehnologiile interactive.

Publicaţii relevante în domeniu:

 Lidia POPOV, Punctele de tangență dintre prezentări electronice PowerPoint și softul educațional SMART Notebook. Utilizarea acestora în predare-învățare-evaluare. Conferința științifico-practică internațională „Perspectivele și problemele integrării în Spațiul European al Învățământului superior”, Universitatea de Stat „B. Petriceicu Hașdeu” din Cahul, 5 iunie 2014, p. 341 – 348.

 Lidia POPOV, Unele aspecte didactice în utilizarea tablei interactive la predarea disciplinelor informatice, Didactica Pro… Revistă de teorie și practică educațională, Competența de comunicare în limbi străine. Nr. 4 (86), august 2014, p. 41 – 45.