Cabac Ghenadie Valeriu, drd., lect. sup. univ. la catedra de științe socioumane și asistență socială (USARB), programator.

Educație

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Master's degree, TIC
2011 – 2012

 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți Licentiate degree, Informatica, 9,0
2007 – 2011

 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” Licentiate degree, Istorie și drept, 9,0
1986 – 1992