Parahonco Alexandr, student de la anul de studii IV la faculatatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, programator la Departametul Tehnologiilor Informaționale. 3 publicații: 1 internațională, 2 locale.

Domenii de interes:

 Studierea metodelor de programarea a calcului, programare Web.

 HTML5

 CSS3

 PHP5

 JavaScript

 MySQL

 Laravel 5.4

 Moodle 3.0