Rotari Elena, dr.în pedagogie, profesor de discipline tehnico-tehnologice şi didactice. Mai mult de 20 publicații în domeniul teoriei și metodologiei instruirii, inclusiv o monografie cu tematica: „Dezvoltarea aptitudinilor creative ale studenţilor la profilul inginer-pedagog”, destinată pentru studenții și profesorii de la profilul inginer-pedagog, articole și prezentări la conferințe naționale și internaționale.

Formator permanent la cursurile de formare continuă a profesorilor de educație tehnologică din cadrul USARB (din 2007), și experiență de formator al cadrelor didactice la invitație, din 2014 în cadrul Universității de Stat „B. P. Hașdeu” orașul Cahul.

Domenii de interes: formarea competenţelor profesionale ale designilor și viitorilor profesori de educație tehnologică, utilizarea TIC în instruirea la educația tehnologică și design vestimentar industrial.

Publicaţii relevante în domeniu:

 Rotari E. Creativitatea şi pregătirea viitorilor profesori de educaţie tehnologică. În: Didactica Pro, nr. 2 – 3, Chişinău, 2009, p. 49-51.

 Rotari E. Mijloace de învăţămînt pentru formarea creativităţii în cadrul formării iniţiale a profesorilor de educaţie tehnologică. În: Didactica Pro, nr. 4 -5, Chişinău 2010, p. 47-52.