Iinstituțiile de învățămînt superior prestigioase din Republica Moldova au participat ca parteneri în diferite proiecte internaționale, orientate spre perfecționarea cadrelor didactice universitare (QUAEM, WETEN, CRUNT, etc.), în special spre formarea competențelor lor digitale. Astfel, majoritatea cadrelor didactice universitare dispun de competențe de creare a cursurilor pe o platformă educațională, fiind pregătiți pentru realizarea unei instruiri, care ar satisface atît studenții, cît și necesitățile societății contemporane. Însă nici în unul din proiectele specificate nu s-a analizat latura aplicativă a competențelor cadrelor didactice în scopul formării competențelor profesionale ale viitorilor absolvenți.

Modelul preconizat de a fi elaborat, ce presupune organizarea unui proces de instruire adaptivă, orientată spre formarea competențelor profesionale la nivel universitar, axat pe utilizarea intensivă a oportunităților oferite de TIC, aprobat experimental și posibil de adaptat pentru diferite specializari în Republica Moldova ar fi un produs inedit pentru sistemul de învățămînt superior autohton.