Rezultatele științifice preconizate sînt următoarele:

  1. Modelul de dirijare al formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă: lipsește la moment în sistemul de învățămînt în Republica Moldova, va fi original prin metodele și resursele utilizate (în special digitale), prin racordarea la cerințele pieții de muncă autohtone, prin tehnologii educaționale particularizate pe specializări, aprobarea experimentală pentru diferite specializări, aria de aplicare.
  2. Cursurile electronice pe platforma MOODLE, elaborate de membrii echipei: axate pe utilizarea conceptelor instruirii adaptive, corelate cu programele de formare la specializări concrete, expertizate și recomandate pentru utilizare în procesul didactic;
  3. Monografia “Formarea competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă ” (denumirea orientativă): inedită prin calitatea și originalitatea rezultatelor expuse;
  4. Modulul de testare adaptivă pe platforma MOODLE: necesar pentru realizarea unui proces de instruire adaptivă. Lipsește din toate versiunile acestei platforme educaționale.