Moglan Diana, dr. în pedagogie, conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), profesor de matematică și informatică, magistru în informatică. Mai mult de 30 publicații în domeniul teoriei și metodologiei instruirii (informatica), inclusiv note de curs, articole și prezentări la conferințe naționale și internaționale, resurse didactice on-line (pe platforma Moodle, serviciile padlet.com, drive.google.com ș.a.).

Domenii de interes: utilizarea TIC în procesul didactic, organizarea activităților educaționale a viitorilor profesori de informatică în condițiile comunităților online educaționale, metodica utilizării tehnologiilor interactive Web 2.0 și a platformei de învățare Moodle la predarea-învățarea-evaluarea unităților de învățare la disciplinele universitare.

Publicaţii relevante:

 MOGLAN, D. Методические аспекты использования сервисов Веб 2.0 в процессе смешанного обучения. În: Открытое образование, V. 22, nr. 1, 2018, pp. 4-12, ISSN 1818-4243

  MOGLAN, D. The Network Community as Instrumental Environment for Supporting the Training Process of Teachers of Computer Science. În: Fostering Knowledge Triangle in Moldova: 2017 Conference Proceedings, Academia de Studii Economice din Moldova, Chișinău, 23-24 martie, 2017, pp. 49-53, ISBN 978-9975-3129-7-4.