Crudu Valeria, licențiată în Matematică și informatică, Șef de promoție 2019 Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, operator de date la Departamentul de management al calității (USARB).

Domenii de interes: participarea la diverse sesiuni de comunicări, conferințe științifice în domeniul matematicii, informaticii.

Publicaţii relevante:

  Valeria CRUDU, Despre funcția exponențială de variabilă complexă, coord.șt. Natalia GAȘIȚOI, În: Materialele Colocviului Științific Studențesc INTERUNIVERSITARIA, ediția a XIII-a, Bălți, 2018. ISBN 978-9975-50-212-2;

  Valeria CRUDU, Utilizarea prezentărilor PowerPoint în procesul de instruire al studenților de la specialitatea matematică și informatică din Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălți, În: Culegerea de articole din cadrul Conferinței științifico-practică cu participare internațională THE TRAINING OF PROFESSIONAL COMPETENCES OF THE STUDENTS IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS , Bălți, 2018. ISBN 978-9975-3276-0-2;

  Valeria CRUDU, Modele matematice pentru probleme cu caracter geometric și fizic, coord.șt. Natalia GAȘIȚOI, În: Materialele Colocviului Științific Studențesc INTERUNIVERSITARIA, ediția a XIV-a, Bălți, 2019.