Conceperea unor cursuri eficiente pe platforma Moodle.

Echipa proiectului instituţional de cercetări aplicative 15.817.06.27A Dirijarea formării competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptivă (PROFADAPT) a inițiat realizarea unei serii de ateliere de lucru pentru cadrele didactice universitare în scopul îmbunătățirii calității procesului didactic prin elaborarea unor materiale didactice digitale calitative și a unor cursuri eficiente pe platforma de învățare universitară MOODLE (elearning.usarb.md). Primul din aceste ateliere, cu tematica Conceperea unor cursuri eficiente pe platforma MOODLE , a avut loc pe data de 21 februarie 2017, în sala de calculatoare 545, având în calitate de formator directorul de proiect dr., conf.univ. Liubov Zastînceanu. La atelier au participat 30 de cadre didactice universitare de la toate facultățile și din majoritatea catedrelor USARB.

În rezultatul celor discutate și analizate la atelier, activităților realizate, fiecare participant va elabora un model conceptual al viitorului său curs pe platforma MOODLE. Următoarele ateliere de lucru sunt destinate instruirii cadrelor didactice în crearea unor anumite tipuri de resurse didactice digitale, în contextul platformei MOODLE sau a unor aplicații compatibile cu ea, care, în opinia membrilor echipei de lucru a proiectului, pot îmbunătăți calitatea studiilor în USARB.

Ponderea participanților de la diferite facultăți la atelier

În rezultatul celor discutate și analizate la atelier, activităților realizate, fiecare participant va elabora un model conceptual al viitorului său curs pe platforma MOODLE. Următoarele ateliere de lucru sunt destinate instruirii cadrelor didactice în crearea unor anumite tipuri de resurse didactice digitale, în contextul platformei MOODLE sau a unor aplicații compatibile cu ea, care, în opinia membrilor echipei de lucru a proiectului, pot îmbunătăți calitatea studiilor în USARB.