H5P - instrument de predare/învățare

H5P - este o tehnologie gratuită destinată creierii diferitor tipuri de exerciții pe pagini web. În acest atelier de lucru dr.în pedagogie, profesor de matematică şi informatică, magistru în informatică, Corina Negara, va prezenta un plugin pentru platforma Moodle, care permite un mod nou de lucru cu multimedia.