CHESTIONAR din cadrul mesei rotunde cu genericul „Rolul interdisciplinarității în crearea materialelor didactice interactive pe MOODLE”
Vă rugăm să participați la un studiu ce ține de identificarea așteptărilor participanților față de utilizarea noilor metode interactive pe platforma de învățare MOODLE. Completaţi acest chestionar, ținând cont de faptul că răspunsurile dvs. vor rămâne confidenţiale şi datele furnizate de D-stră vor fi prelucrate statistic şi utilizate exclusiv în scopul cercetării. Completarea chestionarului se face prin bifarea răspunsului în spaţiul marcat după completarea informațiilor generale. E necesar de a bifa una sau mai multe variante de răspuns pentru fiecare întrebare/item.

LimeSurvey is Free software
Donate