În cazul realizării tuturor obiectivelor proiectului, se preconizează crearea unui model funcțional de formare a competențelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin intermediul organizării unei instruiri adaptive. Deoarece activitățile de instruire presupuse în acest proiect se vor axa pe utilizarea intensivă a oportunităților TIC și se presupune aprobarea lui pentru diferite specializări, impactul scontat al rezultatelor proiectului ar fi:

Pentru a maximiza impactul scontat se presupune aprobarea modelului pentru cel puțin 3 specializări, participarea la conferințele naționale și internaționale de profil, organizarea unei conferințe cu participare internațională, publicarea rezultatelor pe situl proiectului și într-o monografie tematică, organizarea seminarelor de diseminare a rezultatelor în instituțiile de învățământ din țară.