Article


Nevoile de formare ale viitorilor profesori de matematică

Un absolvent al liceului cu lacune majore de pregătire preuniversitară se transformă într-un cadru didactic cu o bază matematică și psihopedagogică inadecvată, care la rîndul său contribuie la formarea unui elev cu achiziții educaёtionale matematice insuficiente.


Intrare

Ultemele comentarii