Articol

Testare adaptivă

Învățarea adaptivă este o abordare care ține cont cât mai mult posibil de abilitățile și nevoile individuale ale elevului. Odată cu dezvoltarea activă a tehnologiilor informaționale, mediile electronice de învățare sunt din ce în ce mai utilizate în domeniul educației ceea ce face posibilă implementarea ideilor de învățare adaptivă în practică. Acest articol descrie dezvoltarea plug-in-ului Flexible adaptive learning course, care constă din plug-in-ul de testare adaptivă TestWid și plug-in-ul TestWidTheory pentru stocarea materialelor de instruire.


Conteptul matematic

Dezvoltarea unui model de testare adaptivă pentru pluginul TestWid s-a bazat pe modelul „Algoritm pe trei niveluri”, care ia în considerare capacitățile platformei Moodle (un număr fix de întrebări în test). „Algoritmul pe trei niveluri” permite, cu 15 întrebări-sarcini, să se obțină aceeași acuratețe și fiabilitate ca în testul cu 45 de exerciții care nu acordă atenție nivelului lor de complexitate și, de asemenea, permite de trei ori reducerea costului durata testării, menținând în același timp securitatea informațiilor. Coeficientul Кα este utilizat pentru notare:

Kα = P1 / P2; 0 ≤ Kα ≤ 1

unde Р1 - numărul de operații esențiale efectuate corect în procesul de control;
P2 - numărul total de operațiuni semnificative în lucrarea de control;
α = 0, 1, 2, 3, 4 - corespund nivelurilor de asimilare. Nota este stabilită pe baza valorilor limită specificate cu rapoarte înmulțite cu 10:
Кα < 0,7 - nesatisfăcător;
0,7 ≤ Кα < 0,8 - satisfăcător;
0,8 ≤ Кα < 0,9 - bine;
Кα ≥ 0,9 - excelent.

Modelul testării

Cu rezolvarea corectă a trei întrebări din cinci de nivel ușor, subiectul trece la nivelul mediu de dificultate al sarcinilor. Răspunzând corect la trei întrebări la nivelul următor, trece la al treilea nivel de dificultate. Ciclul de testare este același cu nivelul media. Astfel, după ce studentul a rezolvat corect 9 întrebări din 15, testarea se încheie cu punctajul maxim. Acest model este ideal.

În alte cazuri, în funcție de nivelul de cunoștințe și de corectitudinea răspunsului, elevii vor trece prin test, creându-și propria succesiune de probleme rezolvate. Testul se încheie în două cazuri:

  • atingerea limitei de timp pentru trecerea testului, stabilită în setările plug-in-ului;
  • finalizarea testului de către elevul mai devreme decât ora specificată.

Banca de itemi

Pentru confortul de a lucra cu întrebări din Banca de itemi, acest plugin are propria sa structură de categorii cu întrebări, care oferă posibilitatea de a distribui sarcinile pe niveluri de dificultate (easy-level, middle-level, hard-level).

Fiecare element din schemă este o mapă. Mapele numerotate conțin întrebări cu nivelul adecvat de dificultate, dar diferite ca conținut, număr și formă de afișare. Nume de mape numerotate - numerele din fiecare dintre mapele „easy-level”, „middle-level” și „hard-level” indică, de asemenea, un nivel în creștere de dificultate, adică întrebarea din directorul 5 este mai dificilă decât întrebarea din directorul 1, deși ambele au un nivel de dificultate ușor

Demonstrare

Diagrame UML de funcționalitate

Plugin TestWid

Plugin TestWidTheory


Comentarii (0)


Adauga un comentariu

Tag-uri admisibile: <b><i><br>Adauga nou comentariu:


Ultimele comentarii