Article


Conferinta PROFADAPT_FCP

În zilele de 7-8 decembrie 2018 în incinta Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi a avut loc conferinţa ştiinţifico-practică cu participare internaţională „Utilizarea tehnologiilor educaţionale şi informaţionale moderne pentru formarea competenţelor profesionale ale absolvenţilor instituţiilor superioare de învăţământ” , organizată de echipa proiectului institutional de cercetări aplicative 15.417.06.27A Dirijarea formării competenţelor profesionale în cadrul studiilor universitare prin organizarea unui proces de instruire adaptive (PROFADAPT).


Intrare

Ultemele comentarii