Article


MITRE-2016

În perioada 23-26 iunie 2016, Facultatea de Matematică și Informatică a Universității de Stat din Moldova, în colaborare cu Centrul pentru Educație și Cercetări în Matematici și Informatică (CECMI) și Societatea Matematicienilor din Republica Moldova a organizat în incinta Universității de Stat din Moldova Conferința Internațională Științifică Mathematics & IT: Research and Education (MITRE-2016).

Nevoile de formare ale viitorilor profesori de matematică

Un absolvent al liceului cu lacune majore de pregătire preuniversitară se transformă într-un cadru didactic cu o bază matematică și psihopedagogică inadecvată, care la rîndul său contribuie la formarea unui elev cu achiziții educaёtionale matematice insuficiente.


Intrare

Ultemele comentarii