Available courses

În acest curs se vor studia bazele Analizei matematice. Temele centrale ale acestui curs sunt: șiruriri numerice, conceptul de limită a șirului numeric, proprietățile șirurilor convergente; conceptele de limită, continuitate și derivabilitate a funcțiilor reale de o variabilă reală.

Cursul este destinat studierii aplicaţiilor tehnologiilor educaţionale moderne (TEM): instruire diferenţiată, instruire adaptivă, dezvoltarea gîndirii critice, tehnologia atelierelor, instruirea prin proiecte pentru procesul didactic la matematică. Aplicaţiile pentru fiecare din aceste tehnologii presupune utilizarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, astfel o componentă substanţială a cursului va fi dedicată elaborării resurselor digitale pentru aplicaţiile TEM în diferite medii: Geogebra, Hotpotatoes, Power Point, Moodle

Cursul este centrat pe generalizarea elementelor de aritmetică studiate în cursul preuniversitar și studierea unor noțiuni fundamentale, teoreme și structuri din algebra liniară. Contribuie la formarea unui limbaj matematic corect, nivelurilor superioare ale gândirii, gândirii critice și altor trăsături personale, necesare unui viitor absolvent al specialității Matematică și Informatică 

Curs de rezolvare a problemelor pentru clasele primare