Available courses

O serie de materiale și activități, destinate formării continuie a profesorilor de matematică

Formator: Liubov Zastînceanu, dr., conf.univ., profesor de matematică, grad didactic superior

În acest curs se vor studia bazele Analizei matematice. Temele centrale ale acestui curs sunt: șiruriri numerice, conceptul de limită a șirului numeric, proprietățile șirurilor convergente; conceptele de limită, continuitate și derivabilitate a funcțiilor reale de o variabilă reală.

Cursul este destinat studierii aplicaţiilor tehnologiilor educaţionale moderne (TEM): instruire diferenţiată, instruire adaptivă, dezvoltarea gîndirii critice, tehnologia atelierelor, instruirea prin proiecte pentru procesul didactic la matematică. Aplicaţiile pentru fiecare din aceste tehnologii presupune utilizarea oportunităţilor oferite de tehnologia informaţiilor şi comunicaţiilor, astfel o componentă substanţială a cursului va fi dedicată elaborării resurselor digitale pentru aplicaţiile TEM în diferite medii: Geogebra, Hotpotatoes, Power Point, Moodle

Scopul principal al cursului: formarea unor abilități stabile de operare cu conceptele și metodele algebrei superioare (matrice, determinanți) în diferite contexte, inclusiv cursul liceal și spații vectoriale. Cursul fundamentează conceptual, instrumental și metodologic studierea disciplinelor matematice ulterior, precum:  F.02.O.008 Analiza matematică II, F.03.O.016 Analiza matematică III, F.03.O.036 Didactica matematicii, S2.06.O.044 Analiza numerică, S1.07.A.050 Cercetări operaționale