About the project

Project content

Details

Achievement steps

Details

Perspectives Of Application

Details

Influence

Details

News

Adaptive university education is a form of learning in which personal characteristics and educational opportunities (physical and intellectual) are fully used and the possibilities of the learning environment for creating the professional competencies of the future graduate are fully utilized.

Team

Zastînceanu Liubov

dr.în pedagogie, conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), profesor de matematică şi informatică, programator de sisteme automatizate.

Gașițoi Natalia

dr. în științe fizico-matematice conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB).

Negara Corina

dr.în pedagogie, conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), profesor de matematică şi informatică, programator de sisteme automatizate.

Popov Lidia

drd., lect. sup. univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), profesor de informatică, programator.

Deinego Nona

dr.în pedagogie, conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), programator de sisteme automatizate.

Rotari Elena

dr.în pedagogie, profesor de discipline tehnico-tehnologice şi didactice.

Cabac Ghenadie

drd., lect. sup. univ. la catedra de științe socioumane și asistență socială (USARB), programator.

Corina Ghilețchi

studentă în anul II de studii la faculatatea de “Științe Reale, Economice și ale Mediului”, specialitatea:” Design vestimentar industrial”, Dețin studii medii de specialitate în domeniul pedagogiei.

Alexandr Parahonco

magistru în didactica limbii engleze, licențiat în Informatica și limba engleză, învățător de informatica și limba engleză în IP Liceul Teoretic N.Gogol din Bălți, programator la Direcții Tehnologiilor Informaționale.

Diana Moglan

dr. în pedagogie, conf.univ. la catedra de matematică și informatică (USARB), profesor de matematică și informatică, magistru în informatică.

Olesea Skutnițki

drd., magistru în informatică (Gestiunea informației), asistent universitar la Catedra de Matematică și Informatică (USARB).

Crudu Valeria

licențiată în Matematică și informatică, Șef de promoție 2019 Facultatea de Științe Reale, Economice și ale Mediului, operator de date la Departamentul de management al calității (USARB).

Contacts

Adresa:

str. Puşkin 38
or. Bălţi MD-3100

Telephon:

+ (373) 231 5-24-88; + (373) 231 5-23-37